Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 ÇAYYOLU PLATFORMU

Kamuoyuna Duyurulur!

 Çayyolu Platform'u feshedilmiştir

Çayyolu Platformu Adını kullanarak kendini Başkan ilan Engin Uç gösteren Yönetim Kurulu Üyesi A.Ş. Diğer ettik eden kişilerle alakamız yoktur.   AYRICA Çayyolu Platformu adı Altında Düzenlenen hiç bir etkinlikle ilişkimiz yoktur.

 

Platformun Yasal konumunu belirlemenmesi

Platformlar, 5253 Sayılı Dernekler Yasası'nın 2.f maddesi geregi kurulabilmektedir. İlgisi yasa maddesi " : Platform Derneklerin Kendi aralarında Veya vakıf, sendika Benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak Bir amaç gerçekleştirmek Üzere Girişim, ziyaretinde hareket Benzeri adlarla oluşturdukları Tüzel kişiliği Bulunmayan Geçici nitelikteki birliktelikleri ifade eder ettik demektedir". Bu tanımda belirtildiği sekılde platformu;

  1. Ortak Bir amaç Için gerçekleştirilmekte,
  2. Girişim, hareket vb. adlar almakta,
  3. Tüzel kişiliği bulunmamakta A.Ş.
  4. Geçici nitelikte olmaktadır.

Yasada da belirtildiği sekılde Tüzel kişiliği olmayan platformların, Dernekler yasası geregi dağıtımı Kurulan Diğer Kurum Genel Kurul, Yönetim Kurulunun, Denetim Kurulunun, Disiplin Kurulu gibi organları olmadigi gibi Başkan, Başkan yardımcısı, Sayman, Yazman, Yönetim gibi En (federasyon konfederasyon ettik, Dernek) Kuruluşlar A.Ş. Kurulu Üyesi gibi unvanlara Sahip görevlileri de yoktur. Platformlarda; YALNIZCA ortak amaca Katılan dernek vb. kuruluşların temsilcilerinin bulundugu, amaca Yönelik Konuların Gündeme getirildiği Bir "temsilciler kurulu" Alınan Kararları Duyuran Bir "sözcü" Veya "temsilci" Vardır ettik.

Platforma Dahil Olan Kuruluşlar, amaca Yönelik önerilerini, ya Önceden Diğer bileşenlere göndererek onlarin yönetimlerince hazırlık yapmalarını A.Ş. temsilcilerini hazırlıklı Olarak Toplantıya göndermelerini sağlarlar, ya da konuyu toplantılarda Temsilcileri vasıtasıyla Gündeme getirirler. Temsilciler, görüşülen Konuları dernek yönetim kurulu gündemine getirir karar almalarını sağlarlar ettik. Platform sözcüleri, YALNIZCA üye derneklerin Kendi yönetim kurullarında Aldığı ortak Kararları girişimde bulunabilirler ettik duyurabilirler YALNIZCA o Karara Katılan Dernekler adına bir platform Olarak ettik.

Platformların Tüzel kişiliği olmadigindan, derneklerde Olduğu gibi"tüzük" leri de yoktur. YALNIZCA bileşenlerin ortak kararıyla hazırlanan dernek yönetim kurullarında Onaylanan Bir "mutabakat Metni" ve ne Uygun'un Olarak amaca Yönelik çalışmalar yürütülür.

Platformların mali yükümlülükleri Yetkileri olmadigindan ettik, mali konular Dernekler Tarafından Ilgili Yasal mevzuata Göre yürütülür. sözcüleri platform adına mali HERHANGİ Bir İşlemi yürütemez, taahhüde Giremez ziyaretinde Temsilcileri platformu Işlem yapamaz ve.

Platformlarda temsilciler Tarafından Yapılan Toplantılar Sonucu "Tutanakları Toplantı" hazırlanarak dernek temsilcilerine verilir. Eklendi bunun Dışında HERHANGİ Bir kayıt, karar defteri, üye kayıt defteri, Bilanço defteri vb. kullanılmaz.

Özetle; platformların YALNIZCA "Bir Amacı", bu Amacı gerçekleştirmek Üzere teşkil edilen Bir "temsilciler kurulu", bir "sözcü" Veya si ziyaretinde çalışma esaslarını belirleyen Bir "mutabakat Metni" Vardır "temsilci".